PREDAVAČI I TEME:

Prof. dr. sc. Slobodan Danko Bosanac

Institut Ruđer Bošković, Predsjednik Adriatic Aerospace Association

Tema predavanja “Izvori energije za svemirska putovanja”

Slobodan Bosanac diplomirao je teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu 1968. godine, a 1972. doktorirao na Sveučilištu u Sussexu u molekularnoj znanosti. Nakon poslije doktorskoga istraživanja na Sveučilištu u Bristolu, UK Slobodan je stekao znanstvenu poziciju na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Godine 1977. Slobodan je dobio jednogodišnju stipendiju Lady Davis Fellowship Trust za istraživanje na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu, Izrael, o problemima prijenosa energije u atomskim i molekularnim procesima. Slobodan je u svojoj karijeri objavio preko 100 znanstvenih radova i 4 knjiga o temama atomske i molekularne fizike, elektromagnetskih interakcija i astrofizike. Slobodan je bio gostujući profesor na nekoliko renomiranih sveučilišta. Za svoje istraživanje dobio je dvije hrvatske državne nagrade u znanosti, 1997. i 2013. godine.

Od 2008. do 2012. Slobodan je bio predsjednik Hrvatskog astronomskog društva. Tijekom svog mandata vodio je tim stručnjaka koji su formulirali zakon koji regulira svjetlosno onečišćenje. Zakon je usvojio Hrvatski sabor.

Godine 2017. prof. Dr. Slobodan Bosanac imenovan je za predsjednika Jadranske aero-svemirske asocijacije.

Doc. dr. sc. Vlasta Zanki, dipl. ing. stroj.

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema predavanja „Zelena tranzicija i dekarbonizacija društva“

Tema predavanja  „DGNB – međunarodni certifikat za zelene zgrade”

Diplomirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Magistrirala i doktorirala na KTH u Stockholmu u području gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u zgradama turističke namjene. Karijeru je započela kao znanstveni novak na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, te je nakon toga 6 godina radila kao voditeljica programa u UNDP Hrvatska na projektu Poticanje energetske učinkovitosti u RH, a nakon čega je 9 godina bila zaposlena u HEP ESCO d.o.o. na mjestu direktorice te pomoćnice direktora. Od rujna 2021. zaposlena je kao Docentica na Geotehničkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je predmeta: Energetika i okoliš, Energetska učinkovitosti, Obnovljivi izvori energije, Pravo i okoliš i Gospodarenje energijom. Kao voditelj, koordinator, supervizor ili suradnik radila je na nizu razvojnih međunarodnih projekata. Gđa. Zanki je sudjelovala na brojnim konferencijama, seminarima i treninzima kao pozvani predavač. Također je sudjelovala izradi 6 publikacija (knjiga, priručnici, brošure) u području energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom kao urednik ili autor, a autor je ili koautor preko 25 znanstvenih i stručnih radova. Certificirani je međunarodni konzultant za uvođenje zelenog certifikata za zgrade i urbane kvartove, DGNB. Od 2013. je član, a od prosinca 2020. je predsjednica Upravnog odbora Hrvatskog Savjeta za zelenu gradnju.

Mr. sc. elektro. mr. sc. oec. Igor Grozdanić, dipl.ing.

Turbomehanika d.o.o.

Tema predavanja „Važnost Zelene tranzicije i obnovljivog vodika za energetske procese u RH“

Energetičar, energetski ekonomista, publicista i inženjer elektrotehnike, završio je dva poslijediplomska znanstvena studija iz područja elektroenergetike i ekonomije i studij elektrotehnike. Igor Grozdanić bavi se područjem energetskog planiranja, obnovljivih izvora energije, područjem razvojnih strategija Zelenog plana i dekarbonizacije energetskih sustava u Hrvatskoj. U Njemačkoj je bio angažiran kao istraživač iz područja energetike i cijena energenata. Dobitnik je nagrade “Hrvoje Požar” i mnogobrojnih drugih. Fokus interesa su mu: niskougljično gospodarstvo, obnovljivi izvori, vodik i njegovi lanci opskrbe, cjelovita energetska tranzicija i dekarbonizacija plinova. Trenutno radi kao direktor za energetiku i strateško planiranje u hrvatskoj tehnološkoj i inženjering kompaniji Turbomehanika d.o.o.

Prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

Tema predavanja „Solarne elektrane za vlastitu proizvodnju/potrošnju električne energije – Kako do mjesečnog računa od «0» kuna za struju“

Utemeljitelj je Hrvatske stručne udruge za Sunčevu energiju, koja od osnutka 2003. godine promiče korištenje solarne energije, a danas ima oko 400 članova, uglavnom tehničke struke. Angažiran je i kao vanjski suradnik Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, a iz njegovog životopisa, osim znanstvenog rada, može se izdvojiti i da je obnašao dužnost direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te da je prvi u Hrvatskoj napravio solarnu energetski neovisnu kuću.

Dr. sc. Mirna Gržanić (iskusni istraživač)

Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb

Tema predavanja  “Energetske zajednice i kolektivna samopotrošnja – lokalno dijeljenje  energije iz obnovljivih izvora”

Mirna Gržanić radi kao iskusni istraživač na Zavodu za visoki napon i energetiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2022. godine doktorirala je na istom Fakultetu gdje je završila i preddiplomski studij 2014. godine te diplomski studij 2016. godine. Dobitnica je Srebrne plakete Josip Lončar za akademsku godinu 2021./2022. za posebno uspješnu doktorsku disertaciju i znanstveno-istraživački rad pod naslovom „Inovativni modeli fleksibilnih krajnjih kupaca pri pogonu naprednih elektroenergetskih distribuiranih sustava” te nagradu Frano Luetić za istu godinu za izvrsnost u poslijediplomskom studiju u području elektroenergetike. Dodijeljena joj je nagrada YoungWomen4OR koja promovira žene u operacijskim istraživanjima.

Njezini istraživački interesi obuhvaćaju tranziciju prema niskougljičnom elektroenergetskom sustavu iz perspektive krajnjeg korisnika. Njezine istraživačke aktivnosti usmjerene su na razvoj inovativnih cjenovnih i optimizacijskih modela koji potiču fleksibilno ponašanje krajnjih korisnika prema potrebama u elektroenergetskom sustavu i njihovo sudjelovanje u različitim oblicima lokalnog dijeljenja energije. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata financiranih od Hrvatske zaklade za znanost i Europske komisije. Objavila je nekoliko radova na konferencijama i znanstvenim časopisima te radila na tehničkim studijama za državnu elektroprivredu.

Mirna je uključena u nastavu kao asistentica na prvostupničkom kolegiju Elektroenergetika, te drži nastavu na diplomskim kolegijima Upravljanje rizikom te Obnovljivi izvori energije i pohrana energije, pokrenula je i drži nastavu na seminaru Uvod u optimizaciju te nadzire izradu diplomskih i preddiplomskih radova studenata.

Bila je četiri mjeseca (2018.) na specijalizaciji na Sveučilištu u Malagi, Španjolska i pet mjeseci (2019.) u Europskoj komisiji, Join Research Center Ispra, Italija.

Mirna je članica udruga IEEE, CIGRE, INFORMS, PES i IEEE Women in Engineering te voditeljica PES Women in Power Croatia.

Izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić dipl. ing. el.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Tema predavanja “Energetska tranzicija u prometnom sektoru”

Voditelj Katedre za opću elektrotehniku na Zavodu za elektroenergetiku te konzultant za energetsku tranziciju.

Njegovi trenutni interesi, osim područja održive mobilnosti s naglaskom na elektromobilnost, uključuju primjenu tehnologija za zelenu energetsku tranziciju, poput obnovljivih izvora energije i rješenja za skladištenje energije.

Autor je niza stručnih studija i planskih dokumenata poput akcijskih planova klimatski i energetski održivog razvoja (SECAP) i Sustainable Electromobility Mobility Plan (SEMP).

Search

Odaberite jezik

Pretraga