Vodeni kanal

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Kanal za istraživanje dubokovodnog vala i hidraulike otvorenih tokova 

U hidrotehničkom laboratoriju u Žrnovnici u sklopu fakulteta instaliran je “custom made” kanal za istraživanje dubokovodnog vala i hidraulike otvorenih tokova.

Eksperimentalni vodeni kanali otvaraju širok raspon eksperimenata i demonstracija na teme otvorenog toka, tekućih voda, hidrauličkog inženjerstva i zaštite obale. Oni čine proširiv temelj za prilagođena istraživanja i istraživački rad.

Značajke dizajna

  • otpronost na deformacije
  • bočne stijenke od kaljenog stakla
  • sve površine u dodiru s vodom izrađene su od materijala otpornih na koroziju
  • niskoturbulentno strujanje na ulazu u eksperimentalni dio

Pretraga

Odaberite jezik