Izjava o zaštiti privatnosti

UVOD

Belmet 97 d.o.o., Zagreb, Hrvatskog proljeća 34, OIB: 58680938419, je pravna osoba koja obavlja djelatnost prodaje mjernih uređaja, laboratorijske i didaktičke opreme, solarnih sustava, vrši usluge umjeravanja u umjernom laboratoriju i organizira edukacije u skladu sa svojom djelatnošću. Ovim Pravilima privatnosti BELMET 97 d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka. Ona su usklađena s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu GDPR). Molimo vas da ova Pravila pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

OPĆE INFORMACIJE

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
BELMET 97 d.o.o.
Hrvatskog proljeća 34
10040 Zagreb
Telefon: 00385 (0)1 2959 900
Email: info@belmet97.hr
Web stranica: www.belmet97.hr

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Prikupljamo samo podatke koji se tiču poslovne suradnje. Prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja ugovora o kupnji naših proizvoda, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih proizvoda i usluga, te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje Ugovora, i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama (npr. kontaktni podaci). 

Također, prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja ugovora o kupnji vaših proizvoda i usluga, vas kao naših dobavljača, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. Možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću dostupnog obrazaca za određenu svrhu (prijava na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Izjavljujemo da tako prikupljene Vaše osobne podatke obrađujemo samo radi postizanja vlastite poslovne svrhe i legitimnog interesa, odnosno isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni. Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opoziva, odnosno zabrane korištenja Vaših podataka. Isto tako, imate pravo odjaviti se s liste primatelja našeg newsletter-a u samom newsletter-u, slanjem poruke na našu službenu e-mail adresu info@belmet97.hr  ili slanjem dopisa na sjedište društva.

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

KORIŠTENJE I PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke koristit ćemo isključivo za namjene za koje ste nam dali suglasnost kroz razvijanje našeg međusobnog poslovnog odnosa. Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke. Nikada ih nećemo ustupiti nepovezanim trećim stranama i koristit ćemo ih isključivo u skladu s navedenim u ovim Pravilima. 

Ipak, želimo vas upozoriti da u obavljanju svojih djelatnosti surađujemo s poslovnim partnerima. Kad je neophodno, uz Vašu suglasnost, njima dajemo informacije koje mogu uključivati i vaše osobne podatke. Partnerima dostavljamo samo one osobne podatke koji su nužni za obavljanje njihovog posla i obvezujemo ih na čuvanje i zaštitu vaših osobnih podataka kako bismo bili sigurni da je i u ovakvim situacijama vaša privatnost zaštićena.

VAŠA PRAVA

Pravo na pristup Vašim podacima i uvid u Vaše podatke;
Pravo na ispravak podataka koji su netočni ili nepotpuni;
Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;
Pravo na prenosivost podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku;
Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito;
Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje našeg newslettera;
Pravo na podnošenje prigovora

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva na službenu e-mail adresu ili na adresu sjedišta društva. Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

O eventualnim promjenama Pravila privatnosti obavijestit ćemo Vas na ovoj stranici i ažurirati datum njihove izmjene niže, kako slijedi.
Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 24. svibnja 2018. godine.

ZAJEDNO SMO BOLJI

Povjeravanjem svojih osobnih podataka možete nam pomoći da budemo još bolji, a tako i vama korisniji. Moći ćemo odgovoriti na vaša pitanja, ponuditi vam naše proizvode i usluge, obavještavati o akcijama, popustima i drugim pogodnostima, te o raznim poslovnim novostima i aktualnostima. Osim toga, kroz naše druženje saznajemo što vam se sviđa ili ne sviđa i kako možemo naše proizvode i usluge još više prilagoditi vašim potrebama. Davanjem (upisivanjem) svojih osobnih podataka pristajete na to da ih obrađujemo, koristimo i čuvamo na način opisan u ovim Pravilima privatnosti.

Pretraga

Select a language