Visokonaponska ispitivanja

640-0.4P – 40kVAC Uređaj za ispitivanje vakuuma

660-10PA – 60kVAC Uređaj za ispitivanje vakuuma

6CP/6CB – VN Ispitni uređaj 10kV-300mA

ER25-K Instrument za visokofrekventno mjerenje otpora uzemljenja

HC1 prijenosni ispitni uređaj za injektiranje jakih struja

KPG 110 kV – DC VN ispitni uređaj

KPG 120 kV – DC VN ispitni uređaj

KPG50KV- DC VN uređaj za ispitivanje kabela

KPG80KV – DC VN uređaj za ispitivanje srednjenaponskih kabela

LD60 60 kVAC Oil Dielectric Test Set- VN uređaj za ispitivanje trafo ulja

MRM-10E MicroOhm 10A – Standard Set

Pretraga

Select a language