AC strujna kliješta

METREL A 1446 Jednofazna fleksibilna strujna kliješta 6000/600/60 A / 1 V, (fi 27cm)

METREL MD 9235 TRMS Strujna kliješta za mjerenje snage, 3-fazno, neuravnoteženo opterećenje

METREL MD 9272 Strujna kliješta za mjerenje TRMS struje curenja i parametara snage

Search

Odaberite jezik

Pretraga