Fizikalne veličine

GUIDE MobIR 2T IR kamera za mobitel

GUIDE PC230 Termalna kamera

GUIDE T120 Termalna kamera

Kompaktna sonda dimnih plinova, L=180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C

Kompaktna sonda dimnih plinova, L=300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C

METREL MD 9910 IR termo kamera s bluetooth

METREL MD 9930 IR termo kamera s bluetooth

Modularna sonda dimnih plinova, L=180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C, TÜV-testirana

Modularna sonda dimnih plinova, L=300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C, TÜV-testirana

Modularna sonda dimnih plinova, L=300 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C, TÜV-testirana

Rezervni filter za čestice za kompaktnu sondu

Rezervni filteri za modularnu sondu dimnih plinova 10 kom.

Testo 174 H set

Testo 174 T set

Pretraga

Select a language