leXsolar Edukacijski setovi

NOVO! EDUKACIJSKA OPREMA ZA:

OSNOVNE ŠKOLE – SREDNJE ŠKOLE – FAKULTETE – SVEUČILIŠTA – INDUSTRIJU

Fotonaponski sustav
Vjetroelektrana
Hidroelektrana
Solarna toplinska energija
Pametna mreža (Smart grid)
Gorive ćelije
E-Mobilnost
Biogorivo
Bioenergija

Pretraga

Select a language