Objavljen JAVNI POZIV ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA

JAVNI POZIV ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA

Prihvatljivi korisnici Poziva: Jedinice regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i Grad Zagreb prema Zakonu o Gradu Zagrebu, kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola kako bi se povećao obuhvat gimnazijskim programima.

Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

  • najviši iznos 20.000.000 EUR
  • najniži iznos 100.000 EUR
DigiCart

Prihvatljiva ulaganja:

 

Katagorija ulaganja

Maks. Iznos

Modernizacija i opremanje 1 učionice– izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za provođenje gimnazijskog obrazovanja

100.000,00 EUR

Izgradnja i opremanje 1 učionice- izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu gimnazijskog obrazovanja ili Rekonstrukcija i opremanje 1 učionice – – izvedba građevinskih i drugih radova za dogradnju ili nadogradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu gimnazijskog obrazovanja

600.000,00 EUR

Digital Science Edu

Nudimo vam besplatnu uslugu savjetovanja za opremanje specijaliziranih učionica za fiziku, kemiju i biologiju.

Naši partneri već preko 100 godina razvijaju, proizvode, opskrbljuju i instaliraju znanstvenu opremu, opremu za provođenje eksperimenata i cjelokupna rješenja za školsko obrazovanje i znanstvena istraživanja

Naš raspon usluga uključuje:

  • Savjetovanje u obrazovanju, znanosti i tehnologiji
  • Opremu za znanost i tehnologiju optimalno prilagođenu Vašim potrebama
  • Kompletni sustavi za učenje za studentske i učiteljske eksperimente u područjima fizike, kemije, biologije, prirode i tehnologije
  • Kompletna oprema za škole, sveučilišta i fakultete u prirodnim znanostima
  • Tematska eksperimentalna literatura
  • Individualni tečajevi obuke o našim proizvodima i sustavima

Upravljanje projektima od savjetovanja do projekata “ključ u ruke”

OBRATITE NAM SE ZA SAVJETOVANJE I OPREMANJE SPECIJALIZIRANIH UČIONICA I KABINETA

Pretraga

Select a language