Šifra artikla: 02070100001

STS5000 Višefunkcijski uređaj za ispitivanje strujnih, naponskih, transformatora snage i primarnu injekciju

Prijenosni višefunkcijski uređaj za ispitivanje strujnih, naponskih, transformatora snage, primarnu injekciju, mjerenje kapaciteta i tangensa Delta Tan (δ) (disipacijskog faktora) visokonaponske opreme u trafo stanicama.

Model: STS 5000

Dostupna dokumentacija:

Imate pitanja vezano uz naše proizvode?
ili ste zainteresirani za suradnju?

Dodajte proizvod na popis artikala i pošaljite upit.
Dodaj na popis

Opis proizvoda:

Ispitni uređaj s mogućnošću postavljanja vrijednosti parametara ispitne struje ili napona na jednom od ugrađenih izlaza. Istovremena provedba mjerenja, uključujući izračun mjernih rezultata kao što su prijenosi omjer, radna snaga, kompleksne impedancije ili fazni kutevi.
Funkcije automatskog ispitivanja Strujnih Transformatora (CT):
Određivanje prijenosnog omjera, polariteta CT-a korištenjem naponske metode pri promjenjivoj frekvenciji kako bi se izbjegle interferencije s mrežnom frekvencijom. Ispitni napon do 2000V.
Prijenosni omjer CT-a i ispitivanje tereta primarnom injekcijom struje do 800A.
Ispitivanje tereta CT-a korištenjem AC struje malih vrijednosti do 6A, metodom injekcije sa strane sekundara.
Snimanje krivulje magnetiziranja CT-a naponom do 2kV, sa grafičkim i tabelarnim prikazom rezultata na prednjem zaslonu uređaja.
Mjerenje otpora namota CT-a ispitnom strujom do 6A DC.
Ispitivanje podnosivog napona CT-a sa strane sekundara naponom do 2000 V.
Daljinsko ispitivanje polariteta CT-a korištenjem posebnog AC valnog oblika struje.
Mjerenje prijenosnog omjera Rogowski CT-a, pomoću integratora ugrađenog u ispitnom uređaju.
Mjerenje prijenosnog omjera CT-a malih snaga.
Mogućnost proširenja ispitnog uređaja opcijskim mogućnostima mjerenja faktora snage, kapaciteta i tangensa delta CT-a.

Funkcije automatskog ispitivanja Naponskih transformatora (VT, ili transformatora snage, PT) :
Određivanje prijenosnog omjera i polariteta VT-a (PT-a) korištenjem naponske metode pri promjenjivoj frekvenciji kako bi se izbjegle interferencije s mrežnom frekvencijom. Ispitni napon do 2000V.
Mjerenje tereta VT-a (PT-a) korištenjem naponskog izvora 140 V ispitivanje metodom injekcije sa strane sekundara.
Mjerenje otpora namota VT-a (PT-a) do 2kOhm, korištenjem 2-žičane metode za jednostavne spojeve.
Mjerenje prijenosnog omjera i polariteta elektroničkih VT-a (PT-a) korištenjem napona promjenjive frekvencije kako bi se izbjegle interferencije s mrežnom frekvencijom. Ispitni napon do 2000V.
Ispitivanje podnosivog napona VT-a (PT-a) sa strane sekundara naponom do 2000 V.
Daljinsko ispitivanje polariteta VT-a (PT-a) korištenjem posebnog AC valnog oblika struje.
Mogućnost proširenja ispitnog uređaja opcijskim mogućnostima mjerenja faktora snage, kapaciteta i tangensa delta VT-a (PT-a).

Funkcije automatskog ispitivanja Transformatora snage (PT-a) :
Određivanje prijenosnog omjera transformatora po regulacijskom području s mogućnošću prethodnog unosa nominalnih vrijednosti.
Izračun omjera griješke po regulacijskom području. Ispitni napon do 2000V.
Mjerenje statičkog i dinamičkog otpora namota po regulacijskom području ispitnom strujom do 6 A DC. Grafički prikaz rezultata za svako regulacijsko područje na prednjem zaslonu uređaja. Automatska funkcija energetskog pražnjenja po završetku ispitivanja.
Ispitivanje strujom bez opterećenja, ispitnim naponom do 12 kV. Sva mjerenja trebaju biti omogućena i prikazana na prednjem zaslonu uređaja.
Ispitivanje impedancije u kratkom spoju ispitnim naponima do 140 V. Rezultati mjerenja i izračun vrijednosti Z treba biti prikazan na prednjem zaslonu uređaja.

Mjerenje otpora kontakata, vrijednosti do 10µ?, ispitnom strujom do 400A DC.

Pretraga

Odaberite jezik