Trgovina

640-0.4P – 40kVAC Uređaj za ispitivanje vakuuma

660-10PA – 60kVAC Uređaj za ispitivanje vakuuma

6CP/6CB – VN Ispitni uređaj 10kV-300mA

Analizatori parametara SF6 plina: Multi analizator 3-038R-R..

Analizatori parametara SF6 plina: Zrcalni analizator: 3-035R-R..

AQUILA Prijenosna jedinica za akviziciju parcijalnih izbijanja

BREVE AUTO KIEA 15 230/0-260V 12A regulacioni transformator

BREVE AUTO KIEA 4 230/0-260V 3,8A regulacioni transformator

BREVE AUTO KIEA 8 230/0-260V 6,5A regulacioni transformator

BREVE AUTO OIEA 1 230/0-260V 1A regulacioni transformator

BREVE AUTO OIEA 15 230/0-260V 12A regulacioni transformator

BREVE AUTO OIEA 3 230/0-260V 2,8A regulacioni transformator

BREVE AUTO OIEA 6 230/0-260V 5A regulacioni transformator

BREVE AUTO OIEA 8 230/0-260V 6,5A regulacioni transformator

BTS200 Sustav za ispitivanje i održavanje baterija

CBA 1000 Ispitivač prekidača i rastavljača sa ugrađenim 200 A DC mikroohmmetrom

Pretraga

Select a language