Vodeni kanal

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Kanal za istraživanje dubokovodnog vala i hidraulike otvorenih tokova  U hidrotehničkom laboratoriju u Žrnovnici u …