Generator valova

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Flap Generator oceanskih valova Generator valova instalirani u hidrotehničkom laboratoriju u sklopu fakulteta namijenjen je …

Vodeni kanal

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Kanal za istraživanje dubokovodnog vala i hidraulike otvorenih tokova  U hidrotehničkom laboratoriju u Žrnovnici u …

Zračni tunel

Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Zračni tunel zatvorenog tipa U suradnji s Baltic Windtunnelom u laboratoriju Sveučilišta u Splitu u …