Rješenje za signalizaciju za pušačke prostore

Jednostavno rješenje za vaš pušački prostor.

Presostat za mjerenje obvezne razlike u tlaku od 5 paskala sa relejem za aktiviranje signalizacije i/ili ventilacije.

Jednostavna ugradnja

Search

Odaberite jezik

Pretraga